top of page
HR_logo_www.png
Business%2520Meeting_edited_edited.jpg
HR.png

Harmonia rozwoju

BUSINESS COACHING

Jako Business Coach nie obiecam Ci spektakularnych rezultatów ani nie zagwarantuję zrealizowania wszystkich celów. Powód jest jeden - Ty sam jesteś głównym graczem! Dlatego też odpowiedzialność za własny rozwój i realizację celów leży po Twojej stronie. Nic się nie wydarzy bez Twojego zaangażowania czy chęci działania. Ostatecznie to Ty musisz wykonać swoją pracę. 

Oferując nowe rozwiązania i nowe perspektywy

pomogę Ci odkryć inspirację i motywację do działania

oraz przygotuję Cię do wprowadzenia odpowiednich zmian

za które jesteś samodzielnie odpowiedzialny.

Pomogę Ci:

 • uwolnić lub jeszcze bardziej rozwinąć potencjał tkwiący zarówno w Tobie jak i w Twoim zespole

 • osiągać maksymalne rezultaty i cele

 • odkryć zupełnie nowe i/lub najprostsze rozwiązania

OBSZARY WSPÓŁPRACY COACHINGOWEJ

Businessman%20with%20Glasses_edited.jpg
Coaching zarządczy
 • Dla członków zarządu i menadżerów wyższego szczebla.

 • Ukierunkowany na rozwój zachowań menadżerskich oraz przywódczych.

 • Celem jest wsparcie managerów w kreowaniu i implementacji Wizji organizacji, jej Misji i Wartości oraz Strategii działania.

Woman%20in%20an%20Office_edited.jpg
Coaching kariery
 • Celem jest wykreowanie jasnej wizji własnej kariery zawodowej, odkrycie potencjału oraz wzrost inspiracji i motywacji do działania.

 • Rozwój umiejętności zarządzania własną karierą zawodową, które mogą być wykorzystywane nie tylko w obecnie wykonywanej pracy, ale także w przyszłości poprzez łączy ludzi z ich pasjami, celami, wartościami i innym ważnymi obszarami związanymi z wymarzoną pracą.

Business%20Colleagues_edited.jpg
Coaching kryzysowy
 • Spojrzenie na doświadczaną sytuację kryzysową z perspektywy rozwojowej.

 • Praca nad motywacją oraz zasobami potrzebnymi do rozwiązania kryzysu.

Człowiek w pracy
Coaching operacyjny
 • Dedykowany osobom, które stanęły przed nowymi wyzwaniami lub zmienił im się zakres odpowiedzialności.

 • Uwaga skierowana jest na zaadaptowanie się do nowej sytuacji w sposób jak najbardziej efektywny

Miejsce pracy publicznej

W którym z powyższych obszarów potrzebujesz wsparcia?

PRZEBIEG COACHINGU

Ponieważ nie ma dwóch takich samych procesów coachingowych, przebieg każdego z nich zależy od celów Klienta i jego zaangażowania w ich realizację. Z tego też względu, czas i harmonogram coachingu, każdorazowo ustalany jest bardzo szczegółowo z Klientem i w odniesieniu do zamierzonych przez niego celów. Czas ma tu duże znaczenie, między innymi dlatego, że ugruntowanie nowych nawyków w myśleniu i w działaniu trwa w czasie. To kwestia realizmu, odpowiedzialności, jak i dbałości o efekt coachingu.

Prezentacja w biurze

Spotkanie najpierw

z inicjatorem coachingu a następnie z zainteresowanym, aby zebrać niezbędne informacje umożliwiające rozpoczęcie coachingu.

HR.png

Etap 1

SPOTKANIE

WSTĘPNE

Na podstawie analizy sytuacji oraz zakresu zadań i odpowiedzialności, określony zostaje cel główny, czyli to, co chcesz osiągnąć.

HR.png

Etap 2

USTALENIE

CELÓW

Profesjonalne Kobieta Siedzi

Liczba sesji: od 6 do 10

Czas trwania jednej sesji:

do 1,5 godziny

Przerwa pomiędzy sesjami:

od 2 do 4 tygodni

HR.png

Etap 3

DZIAŁANIE

COACHINGOWE

Mężczyzna i kobieta pracujący razem

Sprawdzenie, czy cel został osiągnięty. Następuje ocena wyników, zmiany jakościowej pracy i zmiany zachowań.

HR.png

Etap 4

OCENA

REZULTATÓW

ZASADY COACHINGU

Kluczowymi zasadami, którymi kieruję się w pracy coachingowej są:

 • Poufność Traktując bardzo poważnie współpracę ze swoimi Klientami zachowuję ścisłą poufność odnośnie wszelkich informacji i danych uzyskanych w trakcie procesu coachingowego. Mając na uwadze dobro Klienta, zawartość tematów i obszarów, które mogą być poruszane w trakcie sesji coachingowych objęte są Zasadą Poufności.

 • ZaangażowanieZależy mi na pracy z Klientami, którzy są zdecydowani i przekonani, że pracują z właściwym coachem.

 • DopasowaniePonieważ nie ma dwóch takich samych procesów coachingowych, przebieg każdego z nich zależy od celów Klienta i jego zaangażowania w ich realizację. Z tego też względu, czas i harmonogram coachingu, każdorazowo ustalany jest bardzo szczegółowo z Klientem i w odniesieniu do zamierzonych przez niego celów.

 • SatysfakcjaGwarancja satysfakcji i bezpieczeństwa współpracy! Jeżeli po drugiej sesji z całego cyklu (jeszcze przed rozpoczęciem trzeciej) Klient uzna, że to nie to, wówczas ma zagwarantowany w kontrakcie zwrot całego wynagrodzenia.

 • KonkurencjaSkuteczność coachingu zależy m.in. od poziomu i jakości relacji pomiędzy Coachem a Klientem. Dlatego przed rozpoczęciem całego procesu Klient dobrze, aby zapoznał się z co najmniej jeszcze jedną ofertą i/lub innym coachem w celu wyboru najlepszego dla siebie rozwiązania.

Coaching, który proponuję prowadzony jest w oparciu o zasady International Coaching Community:

http://www.internationalcoachingcommunity.com (Standards & Ethics)

1O7A3899.aj.jpg
Magdalena_gieras_HR.jpg

Masz pytania?

Umów się na bezpłatną konsultację!

 

Zadzwoń: +48 604 137 086

bottom of page